Про що розповідає ноктюрн?

12.02.2018

Ноктюрн (франц. nocturne - нічний) - лірична наспівна мелодична п'єса, зміст якої пов'язаний з художніми образами ночі.

На початку XIX ст. у Німеччині почав зароджуватися новий музичний напрямок - романтизм. Митці-романтики виявляли великий інтерес до народної творчості. 

У музиці середини XIX століття активно розвивалися національні композиторські школи Польщі (Ф. Шопен, С. Монюшко), 

Чехії (Б. Сметана, А. Дворжак), 

Угорщини (Ф. Ліст). 

Пізніше, з кінця XIX ст., до романтизму приєдналися національні школи Норвегії (Е. Ґріг), 

Іспанії (І. Альбеніс), 

Фінляндії (Я. Сібеліус). 

У національних композиторських школах виникали нові, переважно камерні жанри, які зверталися до духовного світу людей, розповідали про те, що хвилює кожного. Серед цих музичних жанрів у XIX ст. вирізнився ноктюрн.

Читайте матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.


Музичне сприймання. 

Е. Ґріг. Ноктюрн №4 з циклу «Ліричні п 'єси»

Ф. Шопен. Ноктюрн сі-мажор 

Розкажіть про особливості звучання ноктюрнів. Назвіть засоби виразності ноктюрна. Охарактеризуйте їх.

Про що «розповіла» вам ця музика? Які картини ви собі уявляєте під звуки цих мелодій?


Виникнення ноктюрна.

Ноктюрни з'явилися ще у XVIII ст. як багаточастинні інструментальні п'єси довільної форми, близькі до дивертисментів чи серенад. Ці твори писали переважно для духових або для струнних інструментів і виконували на свіжому повітрі у вечірні та нічні години. Іноді такі композиції називали італійським словом notturno.

В епоху романтизму ноктюрн стає невеликою одночастинною п'єсою мрійливого або елегійного характеру. Автором перших ноктюрнів романтичного типу для фортепіано був ірландський композитор Джон Філд. Близькі за характером п'єси творили й інші композитори - романтики: Р. Шуман писав програмні ноктюрни; Ф. Ліст створив тип ноктюрна, пов'язаний із поетичним текстом (цикл «Мрії кохання», що складається з трьох ноктюрнів); Н. Паганіні став автором чотирьох ноктюрнів для струнного квартету.

Всесвітню славу здобув 21-й ноктюрн Ф. Шопена. Узагалі, Шопенівські ноктюрни написано в тричастинній, або в рондальній, формі з темповими контрастами, як правило - повільно-швидко-повільно. Ці ноктюрни утворюють маленьку «нічну» п'єсу, яка розповідає історії з життя.


Музичне сприймання. 

Арно Бабаджанян. Ноктюрн. 

Порівняйте прослуханий твір з інструментальними ноктюрнами Е. Ґріґа та Ф. Шопена. Знайдіть спільні та відмінні риси.

Який настрій створює ноктюрн А. Бабаджаняна?

Арно́ Арутю́нович Бабаджаня́н (1921-1983)- композитор і піаніст вірменського походження.  


«Хлоп'ята і дівчата» (слова І. Діка, музика А. Островськпю).