Грайливе скерцо.

05.02.2018

У музиці, як і в літературі, є різні за характером твори: ліричні, драматичні, епічні та комічні. Музичний образ, створений композитором, також може мати різний характер. 


Серед безлічі інструментальних творів И.С. Баха є і жартівливі - наприклад, скерцо з оркестрової сюїти №2. Воно звучить так актуально ніби композитор живе в наш час і знає, що сучасна молодь полюбляє танцювати й жартувати.

Скерцо (італ. scherzo - буквально «жарт») - частина симфонії, сонати, квартету чи самостійна музична п'єса у жвавому, стрімкому темпі, з гострохарактерними ритмічними і гармонічними зворотами, у тридольному розмірі.


Йо́ганн Себастья́н Бах - німецький композитор, органіст і скрипаль, представник стилю бароко, один із творців світової музичної класики, вважається одним із найвидатніших композиторів світу.

Твір, який прийшов до нас крізь віки лунає з екранів телебачення, з мобільних телефонів, «живе» у фільмах та спектаклях. Послухайте скерцо і спробуйте з'ясувати, в чому секрет його популярності. 


Музичне сприймання. 

Й.С. Бах. Скерцо («Жарт») з оркестрової сюїти №2 

Розкажіть про особливості прослуханих творів. Чи схожі вони?

Охарактеризуйте образи обох творів.

Про що «розповіла» вам ця музика? Опишіть картини, які ви уявляєте під звуки цієї музики.


Про історію розвитку жанру скерцо.

Історія жанру скерцо дуже давня. Спочатку, із XVI ст., скерцо входило до складу сюїт. Найвідомішим автором барокових сюїт можна вважати Й.С. Баха, який написав цикли англійських і французьких сюїт для клавіру, а також багато сюїт для віолончелі, скрипки та флейти.

Пізніше у творчості романтиків скерцо набуло форми невеликої інструментальної п'єси, а з початку XIX століття - зайняло місце в симфонії та сонаті, витіснивши звідти менует.

Які ж характерні риси скерцо? Твори цього жанру демонструють різноманітні відтінки музичного гумору. Склалася ціла низка прийомів, здатна передавати такі задуми: жартівливі перегуки мотивів, які перекидаються з регістра в регістр або від одного інструмента до іншого, різного роду несподіванки тощо. 


«Посміхайтеся» (слова А. Дмитрука, музика О. Осадчого).

Спробуйте заспівати пісню разом зі своїми друзями. Об'єднайтеся у декілька гуртів та придумайте назву для кожного з них. Виконайте по черзі по одному куплету пісні під фонограму.